Wyświetl gwarancję w pliku PDF1. Firma Alpol A.E. Schober s.j. udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie sprzedawane produkty marki Farfisa.

2. Podstawą do naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.

3. Gwarancji nie obejmują:

a) uszkodzenia mechaniczne
b) uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją oraz wadliwym montażem np. długotrwałe zwarcie na linii wyjścia zasilania, podanie na urządzenie napięcia wyższego niż znamionowe, uszkodzenia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.
c) uszkodzenia spowodowane zastosowaniem komponentów z innego systemu lub pomieszaniem systemów.
d) produkty, w których dokonano przeróbek, zmian i samodzielnych napraw.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, rozpatrzenie następuje natychmiast lub do 48h, natomiast naprawa lub wymiana uszkodzonego komponentu lub wadliwego produktu w możliwie jak najkrótszym uzgodnionym czasie.

5. Firma Alpol A.E. Schober s.j. prowadzi także odpłatny serwis pogwarancyjny.

6. Producent Farfisa potwierdza wysoką jakość produktów oraz ich niezawodną funkcjonalność.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło